Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Správa o činnosti 2016

Správa o činnosti ZO SZZ v Ochodnici za rok 2016

 

29.1. 2016  - Výborová schôdza ZO účasť 9 členov

 

13.2.2016  - Výročná členská schôdza, kde sa zúčastnilo 29 členov a 10 hosťov

 

13.3.2016 - praktická ukážka štepenia a rezu ovocných drevín v sade obecného úradu p. Hričovským a p. Korčekom. Zúčastnilo sa cca 50 zaujemcov.

 

Marec 2016- praktická ukážka štepenia žiakom ZŠ v Ochodnici,  na záver boli rozdané zaštepené stromčeky žiakom.

 

Apríl 2016 - Vybudovanie škôlky s ovocnými stromčekmi v sade OU - gestor Jozef Soloman

 

Apríl 2016    - účasť pri zveľaďovaní obce pri vstupe do Ochodnice/ brehu pod školou/ a to:
výsadba stromčekov a okrasných drevín - p. Š. Ságoš, Š. Smetanová, A. Taranová,
A. Pijaková, Z. Koptáková.
kosenie brehu – Peter Sagoš, Patrik Sagoš8.4.2016 –  účasť na zahradkárskej výstave v Trenčíne, ktorej sa zúčastnilo 13 členov a 5 zaujemcov                 - Š. Sagoš, P. Sagoš, M. Salát, A. Salátová, S. Kopták, Z. Smetana, Š. Smetanová, A. Koprnová,
I. Čečko, M. Blaho, J. Soloman, P. Tarana, F. Kopas a záujemci Z. Koptáková, A. Taranová,
K. Solomanová, M. Kopasová, J. Ďuranová.

 

5.6.2016 – Osadenie stola a lavičiek pri studničke Žernovka - pod Zrázom. Účasť Š. Sagoš, M. Salát, A. Salátová, M. Salátová, S. Salátová, A. Taranová, S. Kopták, Z. Koptaková, A. Pijaková, V. Pijak,
Ľ. Pijak, F. Kekeli, G. Šamajová

 

22.7.2016 – členská schôdza, účasť 12 členov + 3. hostia

 

13.7.2016  Zabezpečenie Kantribálu v Ochodnici v spolupráci s OU

                                                  

19.8.2016 - účasť na výstave Agrokomplex Nitra, ktorej sa zúčastnilo 10 členov a 10 záujemcov
- Š. Sagoš, Peter Sagoš, Patrik Sagoš, M. Salát, A. Salátová, S. Kopták, Z. Smetana, Š. Smetanová, A. Pijaková, V. Škorová, záujemci Z. Koptáková, A. Taranová, V. Pijak, J. Ďuranová a dvaja členovia z Kysuckého Lieskovca a 4. z Lodna.

 

3.9.2016 – spoločenské posedenie členov a rodinných príslušníkov na ihrisku TJ Ochodnica

 

23.9.2016 – výborová schôdza, účasť 8 členov výboru

 

23.9.2016 – členská schôdza, účasť 21 členov + 3. hostia

 

2-5.10.2015 – zorganizovanie Okresnej a štvrtej obecnej výstavy ovocia a zeleniny, ktorú organizačne zabezpečovali:  Š. Sagoš, M. Blaho, A. Salátová, M. Salát, A. Taranová, Š. Smetanová, S. Kopták,
Z. Koptákova, A. Pijaková, A. Meleková, M. Kačeriak, F. Kekeli, Kľučka, J. Falát a aranžérka., Falátova


Vyhodnotenie okresnej výstavy:


Najlepší boli v kategórií:


Jablko: 

1. Rubín       -  Ing. Kuric Ivan      - Povina Mazák 
2. Carmen   -  Skotnický Ivan      - Rakova
3. Jonagold -  Mičian Ľubomír     - Rudina

Hruška:

1. Xénia           -  Broš František      - Raková
2. Robertsová -  Skotnický Miloš     - Rakova
3. Bojničanka  -  Kopera Pavol        - Skalité

Slivka

1. Jojo             -  Kekely František     - Ochodnica
2. Haganta      -  Goralka Jozef         - Rakova
3. Bystrická     -  Ing. Červenec Ivan – KNM- pridomový

Zelenina:

1. Kolekcia      -  Vojteková Emília     - Kysucký Lieskovec
2. Zmes           -  Fulierová Emília     - Nová Bystrica
3. Kolekcia      -  Blaho Miroslav        - Ochodnica

Aranžovanie:

1. Pani JESEŇ      -  Huláková Janka  - Nová Bystrica
2. Zakrslé dreviny -  Kurucár Jozef      - Kysucký Lieskovec
3. Aranžma           -  Chupačová Mária - Kysucký Lieskovec

Drobné ovocie:

1. Maliny      -  ZO Čadca mesto      - Čadca mesto 
2. Hrozno    -  Mackovčák Ľubomír  - Ochodnica
3. Brusnice  -  Frišo Dušan               - Kysucký Lieskovec

 

Vyhodnotenie obecnej výstavy Ochodnica 2016:


Najlepší boli v kategórií:


Jablko:

1. Bocman Red  - Kekely František    
2. Šampión         - Solomanová Simonka
3. Starkison        - Slíž Ján  

Jablko obce Ochodnica
Rubín    - Ságoš Štefan

Hruška:

1. Parížanka        -  Marčan Jaroslav
2. Konferencia    -  Mrenka Filip
3. Madam Verde - Kantoríková Helena

Hruška obce Ochodnica
Xénia        - Ságoš Štefan

Slivka:

1. Kekely František    
2. Soloman Jozef
3. Vlčková Elena

Hrozno:  1. Mackovčák Ľubomír

Cibuľa:   1. Kekely František

Cesnák:  1. Ságoš Štefan

Petržlen: 1. Blaho Miroslav

Mrkva:     1. Randová Beata

Kôš:         1. Salát Miroslav

Paprika:  1. Blaho Martin

Zelenina Mix: 1. Janeka Peter

Aranžmán:    1. Škorová Helena – z vidieka

 

Najlepšie ohodnotený záhradkár obce Ochodnica Kekely František     

 

Celkové vyhodnotenie nájdete na internetovej stránke „Obec Ochodnica – SZZ“
- zúčastnilo sa .......... občanov a aj z ČR obce Dobra
- škôlkari a žiaci namaľovali výkresy a vytvorili predmety so záhradkárskou tematikou do súťaže počas záhradkárskej výstavy.   

 

16.12.2016 – výborová schôdza, účasť 8 členov výboru

 

19.12.2016 - Dobra-  Medzinárodná degustácia ovocia M. Blaho, Š. Ságoš. J. Soloman.

 

30.12.2016 – členská schôdza s koncoročným posedením. účasť 23 členov a 17 hostí. 
Bola uskutočnená prednáška p. Čerňanským o ošetrovaní ovocných drevín počas zimy a jari.
Tiež podal informácie z degustácie jablk v Dobre.

 

V roku 2016 sme prijali 3. nových členov:  Smolková, M.Vlček a V. Škorová.

 

 - Počas roku 2016 sa individuálne zúčastňovali naši členovia na prednáškach, ktoré sa uskutočňujú v budove OV SZZ  Žilina vždy v stredu od 15,30 hod


Zabezpečovanie obnovy nástenky pri OU – p. Š. Ságoš
Spoločné turistické akcie spojené so štepením a zbieraním liečivých rastlín
Práca s deťmi s ukážkou štepenia, strihania stromčekov – p. Štefan Ságoš.
Vedenie kroniky – p. Falátová
Udržiavanie - internetovej stránky Š. Sagoš, P. Sagoš a p. Pitoňak
Facebook – Peter Smetana

 

V Ochodnici  4.2.2017

Položky označené * sú povinné!

Komentáre