Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Hlavná stránka

Obec Ochodnica

Výstava ovocia a zeleniny Ochodnica 2016Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom  je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/. Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 30. septembra 2016 /t.j. piatok/ o 16:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Účasť poslancov OZ je povinná.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesenia
4. Zmena rozpočtu
5. Vyradenie motorového vozidla Felícia
6. Amfiteáter - Projekt Poľsko
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver.

Výmenný zber papiera

Dňa 14. októbra 2016 sa o 17:00 hod. uskutoční pred obecným úradom v Ochodnici výmenný zber papiera. PAPIER - noviny, časopisy, letáky, starý papier - NIE VŠAK KARTÓN !!! - musí byť pevne poviazaný v balíčkoch. Takto pripravené balíčky budú na mieste odvážené a vymenené za hygienické potreby (toaletný papier a hygienické vreckovky).

 

Mesiac úcty k starším

Čierne skládky

Vyzývame občanov, aby nevyvážali stavebné a komunálne odpady a ani hlinu na poľnohospodárske pozemky, najmä v okolí rybníka a osád. V obci sme nainštalovali fotopasce a kamerový systém, kto bude prichytený zaplatí pokutu až do výšky 1500€!

 

Nezákonné  umiestnený odpad v obci Ochodnica  môžu občania  nahlásiť  písomne na adresu: Obecný úrad Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35, e-mailom na adresu: obec@ochodnica.sk, telefonicky č. t. 041/4233121, 0902 748 575, alebo môžu nezákonne umiestnenie odpadu nahlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Obecný rozhlas

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad má vedomosť o poruchách rozhlasu a jeho nefunkčnosti v niektorých lokalitách. Celý obecný rozhlas  bude  rekonštruovaný, budú sa vymieňať nové káble a bude sa prevádzať celková rekonštrukcia.

Nový správca vodovodu

Správcom obecného vodovodu sa stal Pavol Gúcky - tel. číslo: 0907 832 882. Bez súhlasu správcu nemožno na zariadeniach obecného vodovodu nič upravovať alebo meniť. Manipulovať so zariadením obecného vodovodu môžu len tí pracovníci, ktorí sú na to správcom určení. Títo poverení pracovníci majú právo vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na obecný vodovod za účelom zistenia a odstránenia havarijných a iných porúch na vodovode, na zistenie stavu vnútorného vodovodu, spotreby vody, stavu vodomeru a kontrolného merania.

Kultúrne podujatia v roku 2016

Výstava ovocia a zeleniny /kultúrny dom/ 8.10.2016 - 9.10.2016
Slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
/kultúrny dom/ 23.10.2016 o 15:00 hod.

Všeobecný lekár

POZOR ZMENA! Oznamujeme občanom, že s platnosťou od 01.júla 2016 ukončuje všeobecný lekár svoju pôsobnosť v obci Ochodnica. Občania budú zvážaní do Kysuckého Lieskovca tri krát do týždňa – v pondelok, v stredu a v piatok v takom istom čase ako boli zvážaní doteraz.

To znamená že v pondelok, v stredu a v piatok bude obec zabezpečovať odvoz občanov k lekárovi do Kysuckého Lieskovca vždy o 8:05 hod. od konečnej autobusovej zastávky a na každej autobusovej zastávke - motorovým vozidlom obce. V ambulancii v Kysuckom Lieskovci budú občania prednostne ošetrení a obecné motorové vozidlo ich odvezie späť do Ochodnice.

Letecké snímky obce