Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Hlavná stránka

Mikuláš Ochodnica 2018Reprezentačný ples Ochodnica 2019

Vianočné trhy

Vianočné trhy OchodnicaV sobotu 8. decembra 2018 sa v amfiteátri obce Ochodnica uskutoční 2.ročník Vianočných trhov. 🎅🌲 Príďte sa naladiť na vianočnú strunu s vianočnými pesničkami a koledami, vôňou vareného punču, pečených medovníkov a oblátok. Nakúpiť si môžete vianočné ozdoby a dekorácie, šperky, oriešky, suveníry, pečený čaj, pletené čiapky, medové sviečky a ďalšie produkty remeselníkov. Začíname už od 11:00 hod.!

Zároveň pozývame všetkých šikovných remeselníkov a predajcov, ktorí chcú prezentovať svoju vlastnú tvorbu a tradičné výrobky, aby svoju účasť na trhoch nahlásili na tel.č.  041/4233121 alebo emailom na obec@ochodnica.sk

Zapojiť sa môžete samozrejme aj Vy! Poďte odprezentovať a popredávať svoje výrobky, na ktoré ste hrdí. Konečne máte možnosť zúročiť drinu a pochváliť sa svojimi handmade výrobkami! Aj vďaka vašej šikovnosti nám pomôžete vytvoriť príjemnú a pokojnú vianočnú atmosféru.

Vianočnú atmosféru navyše podporia svojimi vystúpeniami FS Kýčera, spevácka skupina Seniorka a dychová hudba Ochodničanka.

Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Dňa 10. decembra 2018 /t.j. pondelok/ o 16.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Účasť poslancov OZ je povinná.

Program
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a voľby poslancov do obecného, zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ.
6. Vystúpenie starostu obce.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
8. Zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
11. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorí bude poverený sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
12. Určenie platu starostu obce.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.

Obec Ochodnica

Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/.

Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

Výsledky komunálnych volieb 2018

Prinášame Vám výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Ochodnica, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018. Zobraziť výsledky >>

Našej obci bola udelená Pečať rozvoja obcí a miest

Obec Ochodnica bola na základe hodnotiacej analýzy hospodárenia z 2926 obcí a miest SR vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak ocenenie Pečať Rozvoja obcí a miest. Znamená to, že obec Ochodnica využíva financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj. Bližšie informácie >>

Letecké snímky obce