Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Hlavná stránka

Kalendár podujatí na rok 2019 OchodnicaReprezentačný ples Ochodnica 2019

Obec Ochodnica

Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/.

Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

Odvolanie mimoriadnej situácie v okrese Kysucké Nové Mesto

Po splnení úloh znižovania rizík ohrozenia, pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti - snehová kalamita, ktorá vznikla ako dôsledok pretrvávajúceho sneženia praktický na všetkých miestnych komunikáciách v správe 14 obcí/mesta územnom obvode Okresného úradu Kysucké Nové Mesto a vzhľadom na to, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, Okresný úrad Kysucké Nové Mesto podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z, z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov odvoláva dňa: 18. Januára 2019 o 15:00 h „ mimoriadnu situáciu “ vo svojom územnom obvode. Bližšie informácie >>

Odvolanie mimoriadnej situácie v obci Ochodnica

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia  a majetku, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov o d v o l á v a  dňa 18.1.2019 o 15.00. h  mimoriadnu situáciu na území obce.

Ďalšia činnosť na území obce bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov starostu obce.

Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Ochodnici, dňa 18.01.2019

Radoslav Ďuroška
Starosta obce

Daňové priznania z nehnuteľnosti

Obyvatelia, fyzické i právnické osoby, ktoré nadobudli v priebehu roku 2018 v katastri Obce Ochodnica novú nehnuteľnosť, alebo sa na ich pôvodnej nehnuteľnosti zmenil výmer základu dane, majú povinnosť do 31. januára 2019 podať daňové priznanie na obecnom úrade.  Bližšie informácie >>

Zber plastov v roku 2019

Zber plastov v obci Ochodnica sa v roku 2019 uskutoční v týchto dňoch: 14.01.2019, 18.02.2019, 18.03.2019, 15.04.2019, 13.05.2019, 17.06.2019, 15.07.2019, 19.08.2019, 16.09.2019, 14.10.2019, 18.11.2019, 16.12.2019. Ako správne triediť odpad nájdete tu:  Ako triediť odpad >>

 

Letecké snímky obce