Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

D3 pre Kysuce

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Hlavná stránka

Obec Ochodnica

Výstava ovocia a zeleniny Ochodnica 2017Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/. Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

Zájazd do Poľska - Jablonky

Oznamujeme občanom, že dňa 04.10.2017 je naplánovaný zájazd do Poľska – Jablonky, odchod bude o 05:30 hod. spred OÚ v Ochodnici, záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade. Cena za autobus je 8€.

Kamerový systém v obci

Ministerstvo vnútraNa základe našej žiadosti bol v rámci III. etapy Obci Ochodnica poskytnutý finančný príspevok určený na zníženie kriminality v obci, teda na obstaranie kamerového systému. Z Ministerstva vnútra SR dostala Obec Ochodnica dotáciu vo výške 15 000 €. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na rok 2016, pričom spolufinancovanie z vlastných finančných prostriedkov bolo vo výške 3 750 €, celková cena za dodávku kamerového systému  bola 18 750 €. Prieskum trhu na túto zákazku prebehol podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákazku získal uchádzač ELEKO, s.r.o., Žilina., ktorý ponúkol najnižšiu cenu.  Prieskum trhu bol uskutočnený od 17.05.2017 do 06.06.2017. Spustenie kamerového systému prebehlo dňa 09.08.2017.

 

Faktúry za vodu

Žiadame občanov, aby si prišli prevziať faktúry za odber vody z obecného vodovodu na Obecný úrad v Ochodnici v stránkových dňoch - pondelok, utorok, streda a piatok.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ MŠ

Obec Ochodnica podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Ochodnica 355. Bližšie informácie >>

Pozor zmena!

Od 01.07.2017 sa mení pracovník stavebného úradu v Ochodnici, bude ním p. JUDr. Viera Valková, ktorá bude občanom k dispozícii na obecnom úrade v Ochodnici vždy v stredu od 07:30 h. – 10:30 h., v prípade otázok týkajúcich sa stavebných konaní, kontaktujte p. JUDr. Valkovú na tel.č.: 041/230 40 11 (obec Zborov nad Bystricou).

Platobné výmery

Oznamujeme občanom, že si môžu prísť vyzdvihnúť platobné výmery na daň z nehnut., TKO a psov na obecnom úrade v Ochodnici v stránkových dňoch - pondelok, utorok, streda a piatok.

Nový správca vodovodu

Správcom obecného vodovodu sa stal Pavol Gúcky - tel. číslo: 0907 832 882. Bez súhlasu správcu nemožno na zariadeniach obecného vodovodu nič upravovať alebo meniť. Manipulovať so zariadením obecného vodovodu môžu len tí pracovníci, ktorí sú na to správcom určení. Títo poverení pracovníci majú právo vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na obecný vodovod za účelom zistenia a odstránenia havarijných a iných porúch na vodovode, na zistenie stavu vnútorného vodovodu, spotreby vody, stavu vodomeru a kontrolného merania.

Letecké snímky obce