Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

D3 pre Kysuce

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Hlavná stránka

Obec Ochodnica

Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/. Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

Platobné výmery

Oznamujeme občanom, že si môžu prísť vyzdvihnúť platobné výmery na daň z nehnut., TKO a psov na obecnom úrade v Ochodnici v stránkových dňoch - pondelok, utorok, streda a piatok.

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka Materskej školy, Ochodnica č.355 po dohode so zriaďovateľom Obcou Ochodnica a v súlade s platnou legislatívou určuje zápis detí do Materskej školy, Ochodnica č. 355 pre školský rok 2017/2018 nasledovne: Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: od 02.05.2017 do 15.05.2017, v čase od 10.00 hod. – do 16.00 hod. počas pracovných dní. Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: Materská škola, Ochodnica č. 355.

Bližšie informácie >>

Odstávka elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že dňa 02.05.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 18:30 hod. odstávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

Nový správca vodovodu

Správcom obecného vodovodu sa stal Pavol Gúcky - tel. číslo: 0907 832 882. Bez súhlasu správcu nemožno na zariadeniach obecného vodovodu nič upravovať alebo meniť. Manipulovať so zariadením obecného vodovodu môžu len tí pracovníci, ktorí sú na to správcom určení. Títo poverení pracovníci majú právo vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na obecný vodovod za účelom zistenia a odstránenia havarijných a iných porúch na vodovode, na zistenie stavu vnútorného vodovodu, spotreby vody, stavu vodomeru a kontrolného merania.

Letecké snímky obce