Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Reprezentačný ples

Reprezentačný ples 2017

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Hlavná stránka

Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,
prajem krásny požehnaný deň! Stalo sa tradíciou, že sa vám prihováram v prvý deň nového roka. Nie je tomu inak ani dnes.

Na začiatok ďakujem za všetky predchádzajúce roky, aj za ten uplynulý 2016 všetkým, ktorí sa aktívne zapájali do diania v obci, boli nápomocní pri kultúrnych a športových aktivitách, menovite Dobrovoľnému hasičskému zboru, Telovýchovnej jednote Kysučan Ochodnica, folklórnej skupine Kýčera, Klubu dôchodcov, dychovej hudbe Ochodničanka, Záhradkárom, Poľovnému zväzu, Mažoretkám Ellis, Včelárom, Základnej a Materskej škole, Centru voľného času, podnikateľom a živnostníkom, sponzorom, Urbariátu pozemkového spoločenstva Ochodnica, Spoločenstvu lesov Žernovka, Združeniu drobnovlastníkov lesov Ochodnica, pracovníkom obecného úradu, poslancom Obecného zastupiteľstva v Ochodnici, hnutiu kresťanských spoločenstiev detí - eRko a tiež pánovi farárovi. Moje poďakovanie rovnako patrí tým, ktorí ma podporujú a aj tým, ktorí so mnou nie vždy súhlasia, pretože vďaka nim viem, že veci sa vždy môžu robiť lepšie.

Je tu nový rok, rok 2017 s novou silou, sľubmi, plánmi a príležitosťami. Je veľa predsavzatí, ktoré by sme si mohli dať. Pre mňa najdôležitejšie je odhodlanie pokračovať v začatých úspešných činnostiach a projektoch, ktoré našu krásnu malú obec skrášlia a život v nej zjednodušia a spríjemnia.
Nikto neprechádza životom bez toho, aby musel prekonávať prekážky či výzvy. Boli tu minulý rok, aj rok predtým a budú tu aj v roku 2017. Je dôležité a želám si, aby sme ich, ako po uplynulé roky riešili s odhodlaním a úspechom.

Priatelia, susedia, spoluobčania, želám vám, aby všetky z tých prichádzajúcich 365 dní boli naplnené zdravím a šťastím, aby mladým  ľuďom tento rok priniesol lásku, úspech, prácu a šťastie, deťom radosť zo života a starším pokoj a pohodu.

Dovoľte mi teda ešte raz popriať každému úspešný a požehnaný nový rok!

 

Radoslav Ďuroška - starosta obce Ochodnica
Radoslav ĎUROŠKA
starosta obce Ochodnica

Obec Ochodnica

Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/. Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

2% pre mažoretky Ellis

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o poukázanie 2% z daní pre mažoretky ELLIS. Veľmi pekne ďakujeme. O tlačivá možno požiadať telefonicky 0948 022 918 alebo na jozoriho@gmail.com

Mažoretky ELLIS Ochodnica

Nový správca vodovodu

Správcom obecného vodovodu sa stal Pavol Gúcky - tel. číslo: 0907 832 882. Bez súhlasu správcu nemožno na zariadeniach obecného vodovodu nič upravovať alebo meniť. Manipulovať so zariadením obecného vodovodu môžu len tí pracovníci, ktorí sú na to správcom určení. Títo poverení pracovníci majú právo vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na obecný vodovod za účelom zistenia a odstránenia havarijných a iných porúch na vodovode, na zistenie stavu vnútorného vodovodu, spotreby vody, stavu vodomeru a kontrolného merania.

Všeobecný lekár

POZOR ZMENA! Oznamujeme občanom, že s platnosťou od 01.júla 2016 ukončuje všeobecný lekár svoju pôsobnosť v obci Ochodnica. Občania budú zvážaní do Kysuckého Lieskovca tri krát do týždňa – v pondelok, v stredu a v piatok v takom istom čase ako boli zvážaní doteraz.

To znamená že v pondelok, v stredu a v piatok bude obec zabezpečovať odvoz občanov k lekárovi do Kysuckého Lieskovca vždy o 8:05 hod. od konečnej autobusovej zastávky a na každej autobusovej zastávke - motorovým vozidlom obce. V ambulancii v Kysuckom Lieskovci budú občania prednostne ošetrení a obecné motorové vozidlo ich odvezie späť do Ochodnice.

Letecké snímky obce