Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 16.12.2016

Prítomní:
Radoslav Ďuroška, starosta obce,
Ing. Milan Mizera, poslanec OZ            
Miroslav Mozoľ, poslanec OZ                
Jana Tvaružková, poslanec OZ
Stanislav Surovčák, poslanec OZ
Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce   

 

Ďalší prítomní:
Mgr. Alena Falátová, Anna Švaňová, Dana Šošková, Mgr. Pijáková Alena

 

Program:
1.    Otvorenie
2.    Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3.    Kontrola uznesenia
4.    Rozpočet obce Ochodnica na rok 2017
5.    Vodovod Ochodnica
6.    Rôzne
7.    Diskusia
8.    Záver.
    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: