Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 04.11.2016

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Jana Tvaružková, poslanec OZ
p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Miroslav Mozoľ, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce

 

Ďalší prítomní:
Anna Švaňová, Zdenko Žabka

 

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Príprava rozpočtu na rok 2017
4. Úprava rozpočtu
5. Vodovod
6. Diskusia
7. Rôzne
8. Záver
    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - úprava rozpočtu 2016 - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: