Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

RSS

Získavanie informácie

Informácia o mieste, čase a spôsobe získania informácie

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Ochodnici.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je
Obecný úrad v Ochodnici:


v pracovných dňoch v čase od 7:00hod do 15:00hodŽiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

Poštou na adresu:
Obecný úrad
Ochodnica 121
023 35 Ochodnica
Slovenská republika

Telefonicky: 041/4233121, 041/4233197
Faxom: 041/4233195
Na e-mail: obecochodnica@stonline.sk