Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Žiadosť o poskytnutie informácií


Žiadosť

o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Obsah požadovaných informácií:

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

Spôsob poskytnutia informácie:

ústne, písomne, telefonicky, zhotovením kópie(odpisu), nahliadnutím do spisu, faxom, elektronickou poštou, inak

 

Vyplní obecný úrad

 

2.1 Žiadosť podaná: osobne – telefonicky

 

Žiadosť prevzal:.....................................

 

Žiadosť je určená:.................................................................................................

 

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií:............................................................

 

............................................................................................................................

 

Žiadosť vybavená – zamietnutá dňa:.................................

 

Náklady predpísané k úhrade vo výške:..............................

 

Žiadosť vybavil: ..................................