Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Separovaný zber

V čase, keď naša spoločnosť produkuje nadmerné množstvo odpadu, je na mieste sa zaujímať, čo sa deje s vecami, ktoré sme ešte pred chvíľou nevyhnutne potrebovali, a ktoré sa po zahodení stávajú pre nás bezcenným odpadom. Umiestňujeme ich napríklad na skládku. Bohužiaľ, ešte stále málokde dokonale izolovanú, riadenú a povolenú. Väčšinou sa umiestňujú na „čiernu skládku", ktorej hrozí kontaminácia vody a pôdy priesakmi zo skládky. Skládky tiež zaberajú určitý priestor v krajine a po skončení ich životnosti treba vždy hľadať nové lokality. Riešením nie je ani spaľovanie odpadov v spaľovni. Opticky sa množstvo odpadu podstatne zníži, ale za cenu vzniku toxickej škváry (ktorá sa musí skládkovať špeciálne ako nebezpečný odpad) a úletu exhalátov do ovzdušia. Riešením je teda predchádzanie vzniku odpadov, napríklad kupovaním nebaleného tovaru alebo aspoň zapojenie sa do separovaného zberu odpadu.

Termín zberu plastov

Zbery sa uskutočnia v dňoch:
15.01.2018
19.02.2018
19.03.2018
16.04.2018
14.05.2018
18.06.2018
16.07.2018
13.08.2018
17.09.2018
15.10.2018
19.11.2018
17.12.2018

Oznamujeme občanom, že zber plastov sa bude vykonávať vždy v tretí pondelok príslušného mesiaca. Žiadame občanov, aby do vriec s plastami nevhadzovali polystyrén, tvrdený plast a plastové fľaše stláčali!!!

 

PATRÍ SEM:

PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká, igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum.

NEPATRÍ SEM:

znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou, ...), obaly od sladkostí a slaností, celofán, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, atď.

 

Návod ako správne triediť odpad, nájdete na tejto stránke: