Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

RSS

Sadzobník poplatkov


(výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré poplatky vyberajú obce a ich krátky komentár)podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Upozornenie:  Zákonom č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike sa upravil zákon č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisoch. S účinnosťou od 01.01.2009 nastáva zmena v prílohe sadzobníku správnych poplatkov tak, že suma správnych poplatkov vyjadrená v korunách je nahradená sumou  správnych poplatkov vyjadrenou  v eurách.
 

Časť: