Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

D3 pre Kysuce

 

Reprezentačný ples Ochodnica 2018

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Projekty

 • Výstavba chodníkov na cintoríne v Obci Ochodnica

  1. Program výzvy: Regionálny rozvoj
  2. Podprogram výzvy: Verejný priestor a verejná infraštruktúra
  3. Názov podporenej činnosti (projekt, úloha, aktivita): Výstavba chodníkov na cintoríne v Obci Ochodnica

 • Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva

  NÁZOV  MIKROPROJEKTU: Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, mikroprojekty, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“
  Vedúci partner: Obec Ochodnica (Slovensko)
  Partner projektu 1: Gmina Mucharz (Poľsko)