Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

D3 pre Kysuce

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Plán práce ZO SZZ

Plán práce ZO SZZ v Ochodnici na rok 2017

 

 1. Výber členského príspevku na r. 2017
  6 €  pre stálych členov t.j.   3€ členské na známku  + 3€ pre ZO
  11 €  pre novoprijatých členov t.j. 3€ členské na známku  + 3€ pre ZO + 5€ sponzorské
  T: v priebehu roka,  Z: pokladník ZO                   
 2. Vedenie kroniky a zabezpečenie príspevkov do kroniky
  T: v priebehu roka,  Z: p. Falátová + výbor ZO
 3. Stretnutia členov ZO a sympatizantov na schôdzach 1. piatok v mesiaci 1x za 3 mesiaci cca o 17:30 hod.
  T:  v priebehu roka, prvá je plánovaná na marec  2017, Z: výbor ZO + členovia  ZO  
 4. Odmeňovanie  jubilantov v rátane aktívnych sympatizantov  od 40 rokov + 5 rokov vecnými cenami v sume do 10 €.
  T: v priebehu roka, Z: výbor  ZO  
 5. Zabezpečiť zájazd do Visly aktívnym členom pri zabezpečení Country bálu v r. 2016
  T: v priebehu roka, Z: výbor  ZO  
 6. Zorganizovanie prednášky p. Čerňanským s ukážkou strihania stromov v sade p. P. Smetanu.
  T: marec 2017 - sobota, Z: výbor  ZO + členovia
 7. Udržiavanie vybudovanej škôlky s ovocnými stromčekmi v sade OU
  T: v priebehu roka, Z: p. Soloman Jozef + členovia
 8. Účasť na záhradkárskej výstave v Trenčine
  T:  5 – 9.4.2017, Z: výbor  ZO + členovia
 9. Účasť na výstave kvetín Flóra Olomuc
  T: , Z: výbor  ZO + členovia
 10. Zorganizovanie Country bálu
  T:  12.8.2017 - sobota,  Z: výbor  ZO + členovia
 11. Účasť na  výstave  Agrokomplex v Nitre
  T:  17-20.8.2017 - sobota, Z: výbor  ZO + členovia
 12. Zorganizovať posedenie s rodinnými príslušníkmi v prírode
  T: . 2 septembra 2017, Z: výbor  ZO + členovia
 13. Prijatie nových členov do ZO
  T: v priebehu roka,  Z: členovia  ZO  
 14. Účasť na zveľaďovaní obce
  T: v priebehu roka,  Z: členovia  ZO  
 15. Jarný postrek na farskom sade, v školskom sade, v sade pri OU
  T: v priebehu roka, Z: p. Ságoš Š + členovia  ZO  
 16. Prednášky počas členských schôdzí
  T: v priebehu roka, Z: výbor  ZO + členovia
 17. Návrh na vyznamenania aktívnych členov
  T: v priebehu roka, Z: výbor ZO + členovia  ZO  
 18. Účasť  na akciách organizovanými SZZ
  T: v priebehu roka, Z: členovia  ZO  
 19. Účasť  na akciách organizovanými obcou
  T: v priebehu roka, Z: členovia  ZO  
 20. Zorganizovanie obecnej výstavy ovocia a zeleniny
  T: 29.9 až 1. 10.2017, Z: výbor  ZO + členovia
 21. Účasť na okresnej výstave ovocia a zeleniny
  T: 7-8.10.2017, Z: výbor  ZO + členovia
 22. Vybudovanie a obnova studničiek
  T: v priebehu roka, Z:  členovia ZO
 23. Osadenie novej nástenky na pamätnej tabuli záhradkárom
  T: v priebehu roka,  Z:  členovia ZO  
 24. Zorganizovať vianočné posedenie.
  T: december 2016, Z: výbor  ZO + členovia

V Ochodnici  4.2.2017

Položky označené * sú povinné!

Komentáre

Dodek Ján

2016-11-19 21:42

Blahoželám k výstave, boli ste vynikajúci. Výstava bola zvládnutá na výbornú či organizačne ale aj nadšením členskej základne