Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva

Interreg Poľsko-SlovenskoŽilinský samosprávny kraj

Začiatkom júla 2017 sa v prírodnom amfiteátri v Ochodnici konal Folklórny festival. Pri tomto podujatí sa uskutočnila súťaž vo varení halušiek, ktorej sa zúčastnili aj občania z družobnej obce z Poľska, víťazom sa však stal domáci tím občanov z Ochodnice. Počasie v sobotu 1. júla v úvode dňa veľmi neprialo avšak ani to nezabránilo šíreniu príjemnej a priateľskej atmosféry, ktorá sprevádzala Podujatie heligonkárov. Hudobný nástroj heligónka patrí medzi obľúbené ľudové nástroje, čo bolo podnetom na zorganizovanie hudobného popoludnia. To sa prejavilo veľkou účasťou občanov z blízkeho i ďalekého okolia ale tiež prítomnosťou mnohých známych tvárí. Starosta obce Ochodnica privítal starostu obce Mucharz Waclawa Wadolneho z Poľska, poslanca ŽSK a primátora Krásna nad Kysucou Jozefa Grapu, starostku obce Dunajov Miladu Chlastákovú, občanov družobnej obce Mucharz a všetkých prítomných divákov a účinkujúcich. V rámci tohto podujatia vystúpili heligonkári zo Slovenka, Čiech a Poľska, ktorí boli odmenení diplomom a upomienkovým predmetom za účasť.

V nedeľu 2. júla sa pokračovalo vo vystúpeniach folklórnych súborov z regiónu Kysúc. Po vystúpeniach miestnych súborov program spestrila ženská Folklórna skupina Jasczurowianki z Jasczurowej z Poľska.
 
Veríme, že diváci si z tohto dvojdňového podujatia odniesli krásny umelecký zážitok a veľmi radi ich privítame na Detskom minifestivale, ktorý sa uskutoční dňa 14. septembra 2017 v Ochodnici.

Festival prebiehal v novozastrešenom prírodnom amfiteátri,  ktorý bol vybudovaný cez mikroprojekt: Ochodnica a Muchrz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva, číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/B/0032  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko, mikroprojekty, prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Financovanie projektu bolo podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 71 006,28 € a celkové náklady projektu predstavujú výšku 83 536,81 €.

Touto cestou ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju za schválenie a finančnú podporu tohto mikroprojektu. Veľká vďaka patrí zároveň aj všetkým zúčastneným a organizátorom, ktorí sa podieľali na plynulom a nerušenom priebehu podujatí.