Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Hlavná stránka

Obec Ochodnica

Koncert od Kysuce po Komárno

Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/.

 

Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

Platobné výmery

Oznamujeme občanom, že si cez stránkové dni (pondelok, utorok, streda, piatok) môžu prísť na obecný úrad vyzdvihnúť a zaplatiť platobné výmery na daň z nehnuteľností, komunálny odpad a psov.

Komunitný plán - dotazník

Vážení obyvatelia obce Ochodnica,

samospráva obce v súčasnosti pripravuje dokument pod názvom „Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023“, prostredníctvom ktorého chceme (o. i.) dosiahnuť zlepšenie poskytovania sociálnych služieb v našej obci.

V tejto súvislosti sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu a o vyjadrenie Vašich názorov. Vyplnením uvedeného dotazníka nám pomôžete zistiť prípadné nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb a na základe Vašich názorov a pripomienok získame cennú spätnú väzbu v záujme kvalitnejšieho poskytovania sociálnych služieb v našej obci.

Dotazník je anonymný, poskytnuté údaje budú použité výlučne pre potreby spracovania analýz. Ako pomôcku pri vypĺňaní máte na konci dotazníka uvedenú krátku charakteristiku jednotlivých sociálnych služieb.

V prípade, ak máte záujem o vyplnenie tohto dotazníka v tlačenej podobe, môžete si jeho tlačenú verziu vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Tento online dotazník je k dispozícii na vyplnenie do 30.4.2018 na tejto adrese: https://goo.gl/BjChuR

Faktúry za odber vody

Oznamujeme občanom, ktorí odoberajú vodu z obecného vodovodu, aby si prišli na Obecný úrad vyzdvihnúť ako aj zaplatiť faktúry za odber vody. Môžete tak urobiť kedykoľvek v stránkových dňoch - pondelok, utorok, streda a piatok.

Našej obci bola udelená Pečať rozvoja obcí a miest

Obec Ochodnica bola na základe hodnotiacej analýzy hospodárenia z 2926 obcí a miest SR vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak ocenenie Pečať Rozvoja obcí a miest. Znamená to, že obec Ochodnica využíva financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj. Bližšie informácie >>

Letecké snímky obce