Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 5.10.2018

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška,
p. Anna Ďuratná
p. Ing. Milan Mizera
p. Stanislav Surovčák
p. Ján Tarana
p. Ing. Miroslava Kekelyová


               
Ďalší prítomní:
p. Mokáň Július, p. Ďuratný Andrej, p. Miloš Myšiak, p. Miloš Krajčí, p. Miloš Marčan, p.Jančigová Alena, p. Zdenko Žabka, p. Hodasová Milada, p. Pijáková Alena, p. Švaňová Anna, p. Šošková Dana

 

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. Zmena rozpočtu
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

 

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenia - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: