Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 2.3.2018

Prítomní:
Radoslav Ďuroška, starosta obce
Anna Ďuratná, zástupca starostu obce,
Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
Jana Tvaružková,  poslanec OU
Ján Tarana, poslanec OZ   
               
Ďalší prítomní:
Andrej Ďuratný,  Dana Šošková

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. Správa z kontrolnej činnosti v roku 2017
5. Úprava rozpočtu č.1
6. Detské ihrisko MŠ Ochodnica
7. Rôzne – žiadosti
8. Diskusia
9. Záver

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenia - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: