Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 23.06.2017

Prítomní:
Radoslav Ďuroška, starosta obce,
Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
Jana Tvaružková,  poslanec OZ
Anna Ďuratná, poslanec OZ                       
Ján Tarana, poslanec OZ               
               
Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce                                             

Ďalší prítomní: Anna Švaňová, Dana Šošková

Program:
1.    Otvorenie
2.    Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3.    Záverečný účet obce Ochodnica
4.    Rôzne
5.    Diskusia
6.    Záver.

    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: