Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 19.05.2017

Prítomní:
Radoslav Ďuroška, starosta obce,
Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
Jana Tvaružková,  poslanec OZ
Stanislav Surovčák, poslanec OZ
Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
Anna Ďuratná, poslanec OZ
Ján Tarana, poslanec OZ
Miroslav Mozoľ, poslanec OZ
Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesenia
4. Úprava rozpočtu č. 2/2017
5. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2011  a Dodatok  č. 1 k VZN č.2/2012
6. Schválenie PHSR
7. Schválenie zriaďovacej listiny DHZ obce Ochodnica
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver.
    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: