Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

D3 pre Kysuce

 

Reprezentačný ples Ochodnica 2018

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 23.02.2017

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Jana Tvaružková, poslanec OZ
p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Správa kontrolnej činnosti za rok 2016
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: