Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 30.09.2016

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ

 

Ďalší prítomní:
Anna Švaňová, Andrej Ďuratný, Alena Vlčková, Ivan Kocúr, Anton Bugáň, Ľubomír Piják, Štefan Ságoš, Vladislav Piják, Stanislav Kopták

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Kontrola uznesenia
4. Zmena rozpočtu
5. Vyradenie motorového vozidla Škoda Felícia
6. Amfiteáter – Projekt Poľsko
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: