Komunálne voľby

Komunálne voľby 2018 Ochodnica

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 25.09.2015

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ    
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ            
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce

Ďalší prítomní:
Andrej Ďuratný, Ing. Róbert Šinály, Tomáš Kubala, Mgr. Milada Hodasová, JUDr. Miloš Marčan, Pavol Gúcky, Ľuboš Mackovčák, Anna Švaňová, Dana Šošková – zapisovateľka.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesenia
4. Materská škola, Základná škola
5. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015
6. Úprava rozpočtu
7. Voda
8. Plán činnosti kontrolóra obce
9. Diskusia
10. Rôzne
11. Záver
    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: